محصولات گسترش وسایل خودرو آسیا

محصولات گسترش وسایل خودرو آسیا


گروه لوازم موتوری

 • سرسیلندر سمند EF7
 • بلوک سیلند EF7
 • سرسیلند سمند XU7 گازسوز
 • میل سوپاپ پراید طرح ساژم
 • میل سوپاپ پراید طرح زیمنس
 • میل سوپاپ پژو XU7
 • پوسته کلاچ پراید
 • پوسته گیربکس پرایدسگدست

 • سگدست پراید طرح قدیم
 • سگدست پراید طرح جدید
 • سگدست پراید - ABS
 • سگدست 206 تیپ 2
 • سگدست 206 تیپ 5
 • سگدست پژو و سمند
 • سگدست پیکان با لوله اکسل


کاسه چرخ

 • کاسه چرخ عقب پراید طرح جدید
 • کاسه چرخ عقب پراید - ABS
 • کاسه چرخ عقب 405 و سمند


دیسک ترمز

 • دیسک جلو چرخ جلو 206 - TU3
 • دیسک جلو چرخ جلو 206 - TU5
 • دیسک جلو چرخ عقب 206 - TU5
 • دیسک ترمز چرخ جلو 405
 • دیسک ترمز چرخ جلو RD
 • دیسک ترمز چرخ جلو سمند - ماندو
 • دیسک ترمز چرخ جلو پیکان
 • دیسک ترمز چرخ جلو S81
 • دیسک ترمز چرخ جلو ریو


توپی چرخ

 • توپی چرخ جلو 206 - TU3
 • توپی چرخ جلو 206 - TU5
 • توپی چرخ جلو 405
 • توپی چرخ عقب 405 - ABS
 • توپی چرخ جلو پیکان
 • توپی چرخ جلو پراید طرح جدید
 • توپی چرخ جلو پراید طرح قدیم
 • توپی چرخ جلو تیبا


سایر قطعات

 • میل ژامبون پژو سمند
 • میل توپی پژو و سمند
 • لوله تانکی 405 - سمند
 • لوله تانکی 206 - TU5
 • طبق کامل پژو و سمند
 • پایه اتاق چپ اکسل عقب پژو و سمند
 • بازویی چرخ عقب پژو و سمند
 • نیم مجموعه پایه اتاق پژو و سمند
 • نیم مجموعه بازویی چرخ پژو و سمند
 • نیم مجموعه سگدست جلو پژو و سمند
 • سرسيلندر مونتاژ شده 405 موتور XU7